Vraking og pant

Kjøretøy vi tar imot:

 • Personbiler
 • Varebiler
 • Lett lastebil
 • Moped og motorsykler
 • Snøscooter
 • Bobiler
 • Tilhenger (ikke vrakpant)
 • CampingvognerVrakpantordning

 • Vrakpantordning omfatter nesten alle kjøretøy, samt campingvogner o.l. For mer info om type kjøretøy og satser henviser vi til Skatteetaten sine sider
 • For å få utbetalt vrakpant må vraket leveres til godkjent biloppsamlingsplass som utsteder vrakmelding.
 • Kjøretøyet må leveres inn hel, og ikke oppdelt ramme, med lesbart understellsnummer, jf. § 4-8 i forskrift om kasserte kjøretøy. Taket må ikke trykkes ned før levering da dette vanskeliggjør miljøsaneringsjobben.
 • Hjul og batteri kan demonteres etter bilen er levert på oppsamlingsplassen, alle andre deler må fjernes før innlevering. Grunnet fare for brann og utslipp, er det ikke tillat å tappe væsker av kjøretøyet ved mottaket.
 • Vi tar fritt i mot de fire hjulene bilen står på, reservehjul og ekstra sett som tilhører bilen. Utover dette må du ta kontakt med oss på forhånd.
 • Vi vrakmelder og avregistrer kjøretøyet ved innlevering. Forsikringen blir i utgangspuktet automatisk avsluttet, men det er bileier som er ansvarlig for å sjekke at dette er gjort.
 • For pantemottaker må vi ha informasjon om person- eller foretaksnummer samt kontonummer. Pantemottaker trenger ikke være samme person som leverer inn bilen. Personen som leverer kjøretøyet må da legitimere seg og er da ansvarlig for vraking av bilen.
 • Vrakpantordningen ble innført i 1978. Offentlig godkjente biloppsamlingsplasser fikk da rettighet og plikt til å ta imot vrak og utstede vrakmelding.

Vrakmelding

 • Når du leverer bilen din til en godkjent biloppsamlingsplass, vil du få utstedt en nummerert vrakmelding som dokumentasjon på at bilen er vraket.
 • Den som leverer bilen til vraking må fremvise legitimasjon og oppgi nødvendige opplysninger til biloppsamlingsplassen, slik at vrakpant kan utbetales til korrekt mottaker.
 • Fødsels-/ organisasjonsnummer og kontonummer vil av sikkerhetsgrunner ikke fremkomme på utskrevet vrakmelding.
 • Bilens siste kjennemerke må kunne dokumenteres med for eksempel vognkort, kvittering for innleverte skilter eller forsikringspapirer.
 • Vrakmeldingen oversendes elektronisk fra biloppsamlingsplassen til Skatteetaten, som utbetaler vrakpant til oppgitt pantemottaker og kontonummer. Pantemottakeren behøver ikke å være registrert eier av bilen.
 • Etter at vrakmeldingen er registrert ved biloppsamlingsplassen kan den ikke omgjøres, og bilen vil bli hugget.

Sats for vrakpant

 • 3.000 kroner for personbil, varebil, campingbil, campingvogn, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter
 • 5.000 kr for tyngre kjøretøy over 3500kg
 • 500 kroner for moped og motorsykkel

Utbetaling av vrakpant

 • Vrakpant utbetales vanligvis 4-5 virkedager etter at kjøretøyet er registrert vraket av biloppsamlingsplassen.
 • For å få vrakpant må kjøretøyet ha vært registrert i Statens vegvesens motorvognregister etter 1. januar 1977.